Contributieregeling
 
Onze contributie ( per 1 september 2012 ) bedraagt :  96,=  per jaar bij 1 lesuur per week.
Omgerekend per maand wordt dit:
 
Aantal les / trainingsuren per week
Contributie per maand
1 uur les
  8,00
2 uur les
16,00
4 uur les
22,50
voor elk uur meer
   8,00
 
Bij de contributie is de verzekering ingesloten.
 
P.S. Brillen vallen niet onder de verzekering
 
Algemeen t.a.v. de contributie:
De contributie is per maand verschuldigd dmv automatische incasso.
Dit is meer gemak voor U zelf en nooit geen achterstand !
Bij niet tijdige betaling wordt door de penningmeester tot incasso overgegaan.
De contributie wordt dan met 5,= verhoogd voor de extra te maken kosten.
Bovendien kan niet tijdig voldoen van de contributie leiden tot uitsluiting van de lessen.