Disclamer
 
Hoewel de inhoud van de website van de Bergse Turn & Sportvereniging met de grootst mogelijke
zorg is samengesteld, sluiten de eigenaar, redactie en medewerkers van de website iedere 
aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen
op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is;
In geen enkel geval zal de vereniging aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die
het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie.
De informatie op de website wordt zonder kosten voor de gebruiker/bezoeker aangeboden.
De links worden regelmatig op hun geldigheid gecontroleerd. Het kan desondanks voorkomen dat
één of meerdere links niet meer correct werken en/of informatie bevatten waar de vereniging niet
achter staat. De vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Het gebruik van de website is voor eigen risico van de gebruiker/bezoeker.
Alle genoemde data en tijden kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

© Bergse Turn & Sportvereniging te Bergen op Zoom.