Informatie over lidmaatschap, contributie en opzegging
 
Contributieregeling

Men is contributie verschuldigd vanaf het moment dat met lid wordt van de vereniging
(2 gratis proeflessen buiten beschouwing gelaten) tot het moment van wederopzegging.
Ook indien men tijdelijk geen lessen volgt, blijft men contributie verschuldigd, tenzij het
bestuur in overleg anders beslist.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de
Ledenadministratie,
Standaard is de opzegtermijn 1 maand. Deze gaat in op de eerste dag van een maand.
Als u bijvoorbeeld opzegt op 15 december, stopt uw lidmaatschap op 1 februari.
Opzegging via de leiding of bij een ander bestuurslid is niet mogelijk (hoewel het natuurlijk
wel netjes is om de leiding van het beŽindigen van het lidmaatschap in kennis te stellen).

Verhuizing/adreswijziging
Adreswijzigingen graag schriftelijk doorgeven bij de Ledenadministratie,
 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan de lessen en evenementen van de vereniging
 
                        Downloaden  Inschrijfformulier ( door U zelf in te vullen )